Show sidebar

RM-5710C

฿14,500.00
 • มีจอแอลซีดีแสดงสถานะการทำงาน
 • มีสวิทซ์ตัดการสนทนาเมื่อกด ไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมอื่นจะถูกตัด และมีเพียงชุดประธานเท่านั้นที่สามารถพูดได้
 • สามารถแสดงสถานะความแรงของสัญญาณอินฟาเรดได้

RM-5710D

฿13,500.00
 • มีจอแอลซีดีแสดงสถานะการทำงาน
 • สามารถแสดงสถานะความแรงของสัญญาณอินฟาเรดได้
 • รับ-ส่งสัญญาณโดยใช้คลื่นอินฟาเรด

RM-5710MU

฿500,000.00
 • เป็นชุดประชุมแบบไร้สาย รับส่งสัญญาณด้วยคลื่นรังสี INFRARED
 • มีไฟแอลอีดีแสดงระดับสัญญาณแต่ละช่องของชุดประชุม
 • สามารถบันทึกเสียงการประชุมในรูปแบบไฟล์นามสกุล *.WAV ทางพอร์ต USB ด้านหน้าเครื่อง

RM-5710O

 • A bi-functional omni-directional antenna for receiving and transmitting.
 • High gain design which is ideal for any installation required specific direction.
 • Providing the most effective elimination of interference, to increase the reception range.

RM-5710P

฿22,500.00
 • Power supply AC110V – 240V, 50/60Hz
 • Power 350W
 • of charging Port 20

RM-5710R

฿12,000.00
 • สามารถติดตั้งกับเพดาน,ผนัง
 • รองรับพื้นที่การรับ-ส่งสัญญาณเป็นลักษณะรัศมีทรงกลมมุม 165 องศา และ รองรับสัญญาณในแนวตั้ง 75 องศา +75 องศา, แนวนอน 360 องศา หรือดีกว่า
 • ใช้สัญญาณอินฟาเรดในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์รับ / ส่งสัญญาณและชุดประชุม
 • มีช่องต่อสัญญาณ BNC ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง

RM-5710V

 • Product number : RM-5710V
 • power supply : 220VAC
 • Maximum power consumption : 10W