Showing all 12 results

Show sidebar

Motorized Screen 100″ (4:3)

฿5,600.00
 • จอมอเตอร์ไฟฟ้า สามารถติดตั้งกับผนังเพดาน
 • เนื้อจอสีขาว Gain = 1
 • ทำจาก Fiber Glass
 • ด้านหลังเคลือบสีดำ ป้องกันการฉีกขาด
 • กระบอกจอ ออกแบบให้สามารถติดตั้งกับผนังและเพดาน
 • มี Wireless remote control

Motorized Screen 120″ (4:3)

฿7,000.00
 • จอมอเตอร์ไฟฟ้า สามารถติดตั้งกับผนังเพดาน
 • เนื้อจอสีขาว Gain = 1
 • ทำจาก Fiber Glass
 • ด้านหลังเคลือบสีดำ ป้องกันการฉีกขาด
 • กระบอกจอ ออกแบบให้สามารถติดตั้งกับผนังและเพดาน
 • มี Wireless remote control

Motorized Screen 150″ (4:3)

฿11,200.00
 • จอมอเตอร์ไฟฟ้า สามารถติดตั้งกับผนังเพดาน
 • เนื้อจอสีขาว Gain = 1
 • ทำจาก Fiber Glass
 • ด้านหลังเคลือบสีดำ ป้องกันการฉีกขาด
 • กระบอกจอ ออกแบบให้สามารถติดตั้งกับผนังและเพดาน
 • มี Wireless remote control

Motorized Screen 180″ (4:3)

฿21,500.00
 • Format 4:3
 • Norminal Diagonal : 180"
 • ชนิดเนื้อจอ  MATT WHITE ขอบดำ
 • Warranty1 ปี

Motorized Screen 200″ (4:3)

฿26,900.00
 • จอมอเตอร์ไฟฟ้า สามารถติดตั้งกับผนังเพดาน
 • เนื้อจอสีขาว Gain = 1
 • ทำจาก Fiber Glass
 • ด้านหลังเคลือบสีดำ ป้องกันการฉีกขาด
 • กระบอกจอ ออกแบบให้สามารถติดตั้งกับผนังและเพดาน
 • มี Wireless remote control

Motorized Screen 240″ (4:3)

฿61,200.00
 • เนื้อจอสีขาว Gain = 1
 • ทำจาก Fiber Glass
 • ด้านหลังเคลือบสีดำ ป้องกันการฉีกขาด
 • กระบอกจอ ออกแบบให้สามารถติดตั้งกับผนังและเพดาน
 • มี Wireless remote control

Motorized Screen 300″ (4:3)

฿92,000.00
 • จอมอเตอร์ไฟฟ้า สามารถติดตั้งกับผนังเพดาน
 • เนื้อจอสีขาว Gain = 1
 • ทำจาก Fiber Glass
 • ด้านหลังเคลือบสีดำ ป้องกันการฉีกขาด
 • กระบอกจอ ออกแบบให้สามารถติดตั้งกับผนังและเพดาน
 • มี Wireless remote control

Tripod Screen 70 x 70 (1:1)

฿1,900.00
 • จอรับภาพแบบขาตั้ง
 • วัสดุ FIBER ด้านหลังเคลือบสีดำ
 • ขาตั้งรับจอภาพเป็นแบบสามขา
 • กล่องจอรับภาพสามารถปรับระดับได้
 • มี Keystone Eliminator
 • ระบบช่วยให้ผ้ากางได้ตึงเรียบ
 • มีระบบ Cam Lock ป้องกันจอไม่ให้ถูกดึงหลุดจากแกน
 • เนื้อผ้าจอมีให้เลือก Matt White (Gain 1.0)
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

Wall screen 100″ (4:3)

฿2,400.00
 • จอชนิดแขวนมือดึง
 • เนื้อจอเป็นชนิด MATT WHITE
 • วัสดุชนิด FIBER ด้านหลังเคลือบสีดำ
 • ระบบลูกปืนกลม (ROLLER LOCK)
 • ติดตั้งผนัง หรือเพดาน
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

Wall screen 120″ (4:3)

฿2,700.00
 • จอชนิดแขวนมือดึง
 • เนื้อจอเป็นชนิด MATT WHITE
 • วัสดุชนิด FIBER ด้านหลังเคลือบสีดำ
 • ระบบลูกปืนกลม (ROLLER LOCK)
 • ติดตั้งผนัง หรือเพดาน
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

Wall screen 150″ (4:3)

฿4,900.00
 • จอชนิดแขวนมือดึง
 • เนื้อจอเป็นชนิด MATT WHITE
 • วัสดุชนิด FIBER ด้านหลังเคลือบสีดำ
 • ระบบลูกปืนกลม (ROLLER LOCK)
 • ติดตั้งผนัง หรือเพดาน
 • รับประกันสินค้า 1 ปี

Wall screen 70 x 70 (1:1)

฿1,250.00
 • จอชนิดแขวนมือดึง
 • เนื้อจอเป็นชนิด MATT WHITE
 • วัสดุชนิด FIBER ด้านหลังเคลือบสีดำ
 • ระบบลูกปืนกลม (ROLLER LOCK)
 • ติดตั้งผนัง หรือเพดาน
 • รับประกันสินค้า 1 ปี